• MOV-14D820K
  قیمت تکی: 145,650 ریال
  قیمت عمده: 82,875 ریال
  موجودی: 498 عدد
 • 7D471K
  قیمت تکی: 13,563 ریال
  قیمت عمده: 11,052 ریال
  موجودی: 444 عدد
 • 10D471 Varistor
  قیمت تکی: 39,983 ریال
  قیمت عمده: 39,355 ریال
  موجودی: 335 عدد
 • 7D431
  قیمت تکی: 57,343 ریال
  قیمت عمده: 38,510 ریال
  موجودی: 212 عدد
 • TVR10391KSY TVR391
  قیمت تکی: 138,950 ریال
  قیمت عمده: 76,175 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • VDR-07D121K DIP-2
  قیمت تکی: 69,475 ریال
  قیمت عمده: 38,088 ریال
  موجودی: 99 عدد
 • VDR-7D270K
  قیمت تکی: 131,043 ریال
  قیمت عمده: 118,488 ریال
  موجودی: 87 عدد
 • VDR-20D391K DIP-2
  قیمت تکی: 72,614 ریال
  قیمت عمده: 50,643 ریال
  موجودی: 62 عدد
 • S10K275 DIP-2
  قیمت تکی: 71,944 ریال
  قیمت عمده: 68,805 ریال
  موجودی: 48 عدد
 • ZOV14D821 DIP-2
  قیمت تکی: 63,107 ریال
  قیمت عمده: 61,538 ریال
  موجودی: 48 عدد
 • ZOV20D821 DIP-2
  قیمت تکی: 82,881 ریال
  قیمت عمده: 80,370 ریال
  موجودی: 48 عدد
 • MOV-10D201KTR
  قیمت تکی: 105,679 ریال
  قیمت عمده: 101,285 ریال
  موجودی: 48 عدد
 • MOV-14D681K
  قیمت تکی: 38,510 ریال
  قیمت عمده: 32,233 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • S20 K275
  قیمت تکی: 145,650 ریال
  قیمت عمده: 133,095 ریال
  موجودی: 23 عدد
 • B72650M0111K072 SOD-2
  قیمت تکی: 277,508 ریال
  قیمت عمده: 264,325 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • TVR07431 430V 7MM
  قیمت تکی: 72,614 ریال
  قیمت عمده: 69,475 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • 7N560K
  قیمت تکی: 133,254 ریال
  قیمت عمده: 127,228 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • TMOV20RP550E
  قیمت تکی: 1,226,225 ریال
  قیمت عمده: 975,125 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • 05D681K
  قیمت تکی: 114,263 ریال
  قیمت عمده: 82,875 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • MOV-14D182K DIP-2
  قیمت تکی: 109,305 ریال
  قیمت عمده: 104,738 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • 25L751K (25D751) DIP-2
  قیمت تکی: 336,812 ریال
  قیمت عمده: 322,688 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • VDR-20D431K
  قیمت تکی: 110,496 ریال
  قیمت عمده: 80,364 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 10D431
  قیمت تکی: 32,233 ریال
  قیمت عمده: 25,955 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S20 k550
  قیمت تکی: 140,628 ریال
  قیمت عمده: 110,496 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ZOV 10D201K
  قیمت تکی: 43,532 ریال
  قیمت عمده: 31,479 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S14K680
  قیمت تکی: 157,783 ریال
  قیمت عمده: 138,950 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MOV-07D220K
  قیمت تکی: 51,488 ریال
  قیمت عمده: 38,933 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی سپهر تجارت

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 20000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت Skytech می باشد