• TSAL6100
  قیمت تکی: 43,647 ریال
  قیمت عمده: 41,757 ریال
  موجودی: 556 عدد
 • CNY75GC
  قیمت تکی: 307,300 ریال
  قیمت عمده: 285,926 ریال
  موجودی: 485 عدد
 • MOC3021 DIP-6PIN
  قیمت تکی: 143,745 ریال
  قیمت عمده: 132,950 ریال
  موجودی: 140 عدد
 • PS2802-1 CODE:R2 SOP4
  قیمت تکی: 329,873 ریال
  قیمت عمده: 308,715 ریال
  موجودی: 77 عدد
 • R39MF5
  قیمت تکی: 523,275 ریال
  قیمت عمده: 415,325 ریال
  موجودی: 41 عدد
 • LTV-352T-A SOP-4
  قیمت تکی: 83,792 ریال
  قیمت عمده: 63,066 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • HCPL-0611
  قیمت تکی: 559,353 ریال
  قیمت عمده: 452,482 ریال
  موجودی: 24 عدد
 • EL817 DIP
  قیمت تکی: 34,147 ریال
  قیمت عمده: 31,988 ریال
  موجودی: 12 عدد
 • HCPL-4506
  قیمت تکی: 490,890 ریال
  قیمت عمده: 469,300 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • SFH6106-3 SMD
  قیمت تکی: 393,735 ریال
  قیمت عمده: 361,350 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • 4N37 DIP
  قیمت تکی: 219,764 ریال
  قیمت عمده: 167,948 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • TLP550
  قیمت تکی: 427,028 ریال
  قیمت عمده: 375,212 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MOC3063S SMD
  قیمت تکی: 196,015 ریال
  قیمت عمده: 185,220 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PS2502-4 SMD
  قیمت تکی: 410,575 ریال
  قیمت عمده: 389,849 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • H11L1 SMD
  قیمت تکی: 452,028 ریال
  قیمت عمده: 348,396 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ACPL332J
  قیمت تکی: 1,734,928 ریال
  قیمت عمده: 1,628,058 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • CNY70 DIP
  قیمت تکی: 492,025 ریال
  قیمت عمده: 438,050 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TLP171A
  قیمت تکی: 478,844 ریال
  قیمت عمده: 427,028 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 4N35-X009T SMD-6
  قیمت تکی: 228,400 ریال
  قیمت عمده: 120,450 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PC929
  قیمت تکی: 246,923 ریال
  قیمت عمده: 225,981 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MOC3023
  قیمت تکی: 174,198 ریال
  قیمت عمده: 132,745 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TIL111
  قیمت تکی: 174,425 ریال
  قیمت عمده: 120,450 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LTV817S
  قیمت تکی: 67,748 ریال
  قیمت عمده: 57,061 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • HCPL7800A SMD
  قیمت تکی: 2,226,272 ریال
  قیمت عمده: 2,122,640 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SFH2701
  قیمت تکی: 289,619 ریال
  قیمت عمده: 276,125 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TCLT1008-SOP-4L
  قیمت تکی: 239,195 ریال
  قیمت عمده: 228,400 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SML-M13MTT86
  قیمت تکی: 55,100 ریال
  قیمت عمده: 22,715 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی اسکایتک

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 40000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه Skytech می باشد