• MT7505N-MTK
  قیمت تکی: 1,665,558 ریال
  قیمت عمده: 1,344,946 ریال
  موجودی: 43 عدد
 • T1558
  قیمت تکی: 1,158,702 ریال
  قیمت عمده: 1,055,070 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • RK3308 NEW
  قیمت تکی: 8,340,560 ریال
  قیمت عمده: 7,304,240 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • MC6802P
  قیمت تکی: 1,717,490 ریال
  قیمت عمده: 1,641,925 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • ALLWINNER A13
  قیمت تکی: 2,844,200 ریال
  قیمت عمده: 2,736,250 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • R5F21258SNFP
  قیمت تکی: 6,921,300 ریال
  قیمت عمده: 6,705,400 ریال
  موجودی: 13 عدد
 • HT46R48A
  قیمت تکی: 1,164,015 ریال
  قیمت عمده: 1,110,580 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • U4082B-MFLG3 SOP-28
  قیمت تکی: 1,682,204 ریال
  قیمت عمده: 1,604,480 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • MT2503DV
  قیمت تکی: 3,269,158 ریال
  قیمت عمده: 3,113,710 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC68908
  قیمت تکی: 2,213,772 ریال
  قیمت عمده: 2,110,140 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • SAB8085 DIP
  قیمت تکی: 2,367,404 ریال
  قیمت عمده: 2,160,140 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • SAB8288P DIP
  قیمت تکی: 1,745,612 ریال
  قیمت عمده: 1,641,980 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • HD63B03YCP PLCC 68 PIN
  قیمت تکی: 5,335,232 ریال
  قیمت عمده: 5,231,600 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MCF5272VM66
  قیمت تکی: 3,397,417 ریال
  قیمت عمده: 3,238,730 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MC9328MXSCVP10
  قیمت تکی: 9,076,497 ریال
  قیمت عمده: 8,649,015 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • AM6254ATCGGAALW
  قیمت تکی: 18,515,812 ریال
  قیمت عمده: 17,634,940 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • QG82915GME SLA9K
  قیمت تکی: 8,892,588 ریال
  قیمت عمده: 8,478,060 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • SAA7118H NXP
  قیمت تکی: 6,314,748 ریال
  قیمت عمده: 6,029,760 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • CY7C64613-128NC QFP-128
  قیمت تکی: 18,672,510 ریال
  قیمت عمده: 15,563,550 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • LCMXO2-2000HC-4BG256C
  قیمت تکی: 13,182,632 ریال
  قیمت عمده: 12,560,840 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • STI008717
  قیمت تکی: 6,812,100 ریال
  قیمت عمده: 6,488,250 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SH79F1612AM
  قیمت تکی: 1,142,975 ریال
  قیمت عمده: 1,089,000 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AM3358BZCZA100
  قیمت تکی: 29,507,850 ریال
  قیمت عمده: 28,104,500 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • stm32f303cct6
  قیمت تکی: 1,090,511 ریال
  قیمت عمده: 1,038,695 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SR1X7
  قیمت تکی: 9,038,372 ریال
  قیمت عمده: 8,610,890 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی اسکایتک

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 40000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه Skytech می باشد