• FAN6754MR SOP-8
  قیمت تکی: 378,225 ریال
  قیمت عمده: 361,143 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • DS8921M SOP-8
  قیمت تکی: 731,750 ریال
  قیمت عمده: 697,585 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • ICL8038CCPD
  قیمت تکی: 1,285,190 ریال
  قیمت عمده: 1,171,309 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • MSGEQ7 BULK
  قیمت تکی: 1,506,452 ریال
  قیمت عمده: 1,392,571 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • SKY13575-639LF
  قیمت تکی: 1,066,562 ریال
  قیمت عمده: 1,016,361 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • ATS060B-E
  قیمت تکی: 357,904 ریال
  قیمت عمده: 341,170 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • BD9470EFV-E2
  قیمت تکی: 2,310,924 ریال
  قیمت عمده: 2,202,737 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • DRQ127-150-R
  قیمت تکی: 715,158 ریال
  قیمت عمده: 681,691 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BMI160 QFN
  قیمت تکی: 2,474,127 ریال
  قیمت عمده: 2,356,993 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • M6242B DIP-18
  قیمت تکی: 2,384,293 ریال
  قیمت عمده: 2,272,736 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SKY13453-385LF
  قیمت تکی: 485,769 ریال
  قیمت عمده: 463,225 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • GV8601
  قیمت تکی: 1,747,994 ریال
  قیمت عمده: 1,666,650 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • IR35201MTRPBF
  قیمت تکی: 3,103,225 ریال
  قیمت عمده: 2,956,690 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • TDA18273HN
  قیمت تکی: 504,300 ریال
  قیمت عمده: 481,524 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • GS1574ACNE3
  قیمت تکی: 15,741,452 ریال
  قیمت عمده: 14,997,740 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • ICS-43434 ( TDK )
  قیمت تکی: 1,354,518 ریال
  قیمت عمده: 1,290,605 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TLC556IDR
  قیمت تکی: 629,576 ریال
  قیمت عمده: 600,525 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ADF4351BCPZ
  قیمت تکی: 6,101,176 ریال
  قیمت عمده: 5,756,048 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TLC555QDR
  قیمت تکی: 832,935 ریال
  قیمت عمده: 809,694 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ACPM-5204-TR1
  قیمت تکی: 677,584 ریال
  قیمت عمده: 645,628 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PCF8563
  قیمت تکی: 728,808 ریال
  قیمت عمده: 695,341 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TPS65233-1 RTET
  قیمت تکی: 1,463,238 ریال
  قیمت عمده: 1,351,682 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • XR4151 Dip
  قیمت تکی: 1,084,845 ریال
  قیمت عمده: 968,640 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • XR4151 Sop
  قیمت تکی: 1,058,845 ریال
  قیمت عمده: 942,640 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • VIPER26HN DIP-7
  قیمت تکی: 347,020 ریال
  قیمت عمده: 324,709 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی اسکایتک

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 40000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه Skytech می باشد